11. évfolyam, 2013/1-4. szám

Kollarics Tímea
A magyar lakosság tanösvényekhez fűződő viszonya


Absztrakt: 
A tanulmány annak a felmérésnek az eredményeit foglalja össze, amelyet kérdőíves megkérde zés útján végeztünk 397 fő önkéntes közreműködésével. A felmérés szerves részét képezte a tanösvények szemléletformáló hatásáról, pedagógiai hatékonyságáról és az eredményes tervezési módszerekről szóló kutatásnak. Elsődleges célja az volt, hogy átfogó képet kapjunk a magyar lakosság tanösvényekhez fűződő viszonyáról, a látogatókat leginkább érdeklő témákról és a tanösvényekkel szembeni elvárásokról.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.