18. évfolyam, 2020/1–2. szám

Magyar Bianka
A női kosárlabda edzők helye és szerepe a kosárlabda társadalomban


Absztrakt: 
Jelen tanulmányban annak a kutatásomnak az eredményeit ismertetem, amely a női edzők helyét és szerepét vizsgálja a kosárlabdasportban Magyarországon. Kutattam a nemzetközi és a hazai emancipációs törekvések történetét, különös tekintettel a sportra gyakorolt hatására. Feldolgoztam a nők sportban való megjelenésének gyökereiről, majd a női sport elterjedéséről szóló tanulmányokat. Arra kerestem a választ, vajon ma Magyarországon milyen arányban képviseltetik magukat a nők edzőként a kosárlabda-társadalomban. Vizsgálom jelenlétüket a csapatoknál korosztályonként, illetve eredményességüket a végzettségeikhez és az életkorukhoz viszonyítottan. Kíváncsi voltam arra is, vajon mennyire tartják összeegyeztethetőnek edzői munkájukat a családi életükkel.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.