17. évfolyam, 2019/3–4. szám

Jánk István
Arany János balladáinak alkalmazási lehetőségei magyarórán: a szövegértéstől a nyelvi változatosság tanításáig


Absztrakt: 
Bár a magyar nyelv és irodalom tantárgy megnevezése az sugallja, hogy a két terület, a nyelvtan és az irodalom tanítása együttesen, integrálva történik, tudjuk, hogy ez a gyakorlatban csak ritkán valósul meg. Ez azért különösen furcsa, mert minden szöveg magában rejti a nyelvtani ismeretek, elvek használatának a lehetőségét, valamint fordítva is: a nyelvtan sem független az irodalomtól, hiszen az irodalmi stílus, az irodalmi szövegek nyelvezete és a bennük fellelhető szóképek, valamint az egyes jelentéstani egységek mind-mind egyben nyelvtani kategóriák is. Éppen ezért a nyelvtan irodalomba való integrálása, vagy legalábbis a kettő éles különválasztásának az elkerülése, célszerűnek tűnik. Tanulmányomban ezt – az elméleti vonatkozásokon túl – Arany János balladáihoz tartozó gyakorlatokon keresztül szemléltetem.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.