17. évfolyam, 2019/2. szám

Egresi Vivien
Jankó Judit
A Mesezene módszer hatásvizsgálata a fonológiai tudatosság tükrében


Absztrakt: 
Kutatásunk célja a Mesezene olvasás-előkészítő és olvasásindító program óvodai moduljának 5–6 éves gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődésére gyakorolt hatásának vizsgálata. A bizonyítás céljából egy, a Mesezene módszerben egy teljes tanéven keresztül részesülő csoportot és egy korban illesztett kontrollcsoport vizsgáltuk. Fonológiai tudatosság alatt a szavak belső szerkezetéhez való tudatos hozzáférést és a szavak eltérő méretű egységekre bontásának/szegmentálásának képességét értjük (Jordanidisz, 2009). Az eredményeinkből látszik, hogy a vizsgálati csoport gyermekei a fonológiai tudatosság egyes dimenzióiban magasabb szintű fejlődést mutatnak a kontrollcsoporthoz képest.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.