17. évfolyam, 2019/3–4. szám

Pásztor Enikő
Nemzeti nevelés az óvodákban a megváltozott Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szellemében


Absztrakt: 
Napjainkban a globalizáció térhódításával párhuzamosan szükségszerű a különböző népek nemzeti jellegeinek felerősödési hulláma. A jelenlegi magyar kormány is eltökélt a tekintetben, hogy erősítse a felnövekvő nemzedékekben a magyarságtudatot, a haza szeretetét és a nemzeti értékeinkben való hitet és az azok feletti büszkeséget. Fontos, hogy már a gyermekek is megtapasztalhassák, mit jelent a tartozni valahová érzés, a szülőföld szeretete; mit jelent, hogy ide születtünk, ez a mi hazánk. A 2018/19-es nevelési év kezdetén az óvodapedagógusokat egyik leginkább érdeklő téma az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának módosítása volt. Az óvodapedagógusok mindig is sokat tettek a magyar gyermekek nemzeti szellemben történő nevelése terén. Sokan vannak, akik az egyik legfőbb értéknek gondolják a magyar kultúrát, a magyar hagyományokat, azok átörökítését kiemelt feladatuknak tartják óvodai tevékenységük során. Kutatásomban arra kerestem a választ, milyen módszerekkel lehetnek még hatékonyabbak az óvodapedagógusok a gyermekek óvodai nemzeti nevelése terén.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.