10. évfolyam, 2012/1-2. szám

Zsubrits Attila
Nevelői kompetenciák értelmezése a gyermekvédelmi szakellátásban


Absztrakt: 
A tanulmányban a gyermekotthoni intézményrendszerben élő átmeneti nevelésben részesülő fiatalok nevelőjükkel kialakított kapcsolatának elméleti és gyakorlati vonatkozásainak bemutatására kerül sor. A gyermekvédelmi beavatkozások jellemzőit felvázolva a dolgozat kitér a gyermekotthoni kiegészítő szocializációs feltételek megállapítására. Majd pedagógiai és pszichológiai kutatási eredmények felhasználásával a nevelő és fiatal között szövődő speciális, professzionális pedagógiai kapcsolat részletesebb elemzése található meg. Mindezek mellett további kutatási implikációk is meghatározásra kerülnek.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.