11. évfolyam, 2013/1-4. szám

Miklósi Márta
A kriminálandragógia, kriminálpedagógia alapvető fogalmai: nevelés a büntetés-végrehajtási intézetekben


Absztrakt: 
Tanulmányomban bemutatom a kriminálpedagógia, kriminálandragógia legfontosabb fogalmait, azok lehetséges értelmezését, valamint vázolom a büntetés-végrehajtási nevelés céljának meghatározására irányuló két, jól elkülöníthető irányvonalat. Részletesen bemutatom a büntetés-végrehajtási nevelés céljait, valamint a nevelés konkrét folyamatát, kitérve a nevelési eljárások alapterületeire, módszereire, tartományaira. Végezetül kitérek arra, miben nyilvánul meg a börtön totális intézményi jellege, és ez milyen hatást gyakorol a fogvatartottakra.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.