13. évfolyam, 2015/1-2. szám

Kézi Erzsébet
Die Sprachfrage in der Bildung der Kindergartenpädagogen


Absztrakt: 
Az óvodák Európában a 19. században jöttek létre. Anglia példáját Magyarország is hamarosan követte, mivel Brunszvik Teréz grófnő 1828-ban Budán óvodát alapított a saját vagyona feláldozásával. Az óvoda ügye a soknemzetiségű Magyar Királyságban a nemzeti nyelv terjesztésének az eszköze lett. Bár az első óvodapedagógusok, akik férfiak voltak, német anyanyelvvel rendelkeztek, valamint az első óvodák is ott jöttek létre, ahol a német nyelvet beszélő polgárság alkotta a lakosság többségét, a magyar reformkorban létrejött óvodákat terjesztő egyesület már a magyar nyelv használatát tűzte zászlajára. Az azonban a források alapján biztonsággal állítható, hogy mind a nevelők, mind pedig a gyermekek a 19. század óvodáiban több nyelvet beszéltek. Arról egyetlen szakirodalom sem ír, hogy a többnyelvűség akadályozta volna a gyermekek szellemi fejlődését. Ez talán megfelelő érv lehet azon szakemberek számára, akik ellenzik az óvodai nyelvi nevelést.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.