15. évfolyam, 2017/4. szám

Fürjné Nyeste Edit
A 21. századi nevelés a tanulók nézeteinek tükrében


Absztrakt: 
A gyermekekről, a nevelésről alkotott nézetek folyamatosan változtak a történelem során. Napjainkban a nevelés, a fejlesztés a gyermek megismerésén keresztül történik; interaktív, kölcsönös kommunikációra épülő folyamat. A tanulmány bemutatja a tanulók meglátásait a jólneveltség fogalmával kapcsolatban, vélekedésüket az iskoláról, tanáraikról, valamint arról, hogy mit tekintenek fontosnak az életben. A tanulók attitűdjének megismerése hozzájárulhat a nevelési-oktatási folyamat interaktív jellegének tudatosabbá válásához, a tanulók megértéséhez, a folyamat eredményességéhez.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.