16. évfolyam, 2018/2. szám

Hanák Zsuzsanna
Végzettség nélküli iskolaelhagyás prevenciója megújuló pedagógusképzési program segítségével


Absztrakt: 
A végzettség nélküli iskolaelhagyás fogalma viszonylag új Magyarországon. A korai iskolaelhagyás mutatója Magyarországon 2010-ig lassú ütemben csökkent, az elmúlt években azonban növekedett a KSH adatai szerint. A nemzetközi publikációk sora foglalkozik a témával: Schargel, Thacker és Bell (2007), Rumberger és Lim (2008), Lyche (2010). Magyarországon széles körben folynak kutatások a problémával kapcsolatban: Meleg (2015), Imre (2014), Mihályi (2014), Forgács (2009), Hanák (2016) stb. Felvetődik a kérdés: napjaink pedagógusképzése segítséget tud-e nyújtani a korai, végzettség nélküli iskolaelhagyás prevenciójában, illetve milyen rövid- és hosszútávú eredményeket tud prognosztizálni? Jelen publikációban egy speciális, a korai, végzettség nélküli iskolaelhagyás prevencióját célzó pedagógusképzési program és annak vizsgálata kerül bemutatásra.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.