10. évfolyam, 2012/3-4. szám

Oláh Dezső
Cigány gyermekek a római katolikus hitoktatásban - a Váci Egyházmegye hittanárainak tükrében


Absztrakt: 
A tanulmány a Váci Egyházmegyében készült felmérés eredményeit mutatja be. A kutatás négy különböző célt szolgált: Egy részről vizsgálom a roma gyermekek viszonyát a hittel, másrészről bemutatom a roma és nem roma gyermekek mise-látogatási gyakoriságát, végül feltárom a hitoktatók véleményét e gyermekek hitoktatásáról, valamint a cigánysággal kapcsolatos attitűdjeiket. Az elemzés és abból levont következtetések összesen 24 hitoktató véleményét tükrözik. Az eredmények azt mutatják, hogy a roma gyermekek hitének elmélyítéséhez szükség van a szülők hitbéli nevelésére, valamint szükségesek barátságok a nem roma gyermekekkel. A hitoktatók romákkal kapcsolatos negatív attitűdje inkább a szülőkhöz, mintsem a gyermekekhez köthető, így javaslatként megfogalmazható olyan közösségek létrehozása meg ahol a gyermekek és szülők együtt tanulnak a hitről.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.