16. évfolyam, 2018/1. szám

Kalmár Erika Anna
Költségvetési források és települési önkormányzatok az óvodák fenntartásában. A finanszírozás kérdései egy nyugat-dunántúli kisváros óvodájában


Absztrakt: 
A települési önkormányzatok feladatellátási köre és a kapcsolódó jogszabályok az elmúlt években folyamatosan változtak és változnak. A jogszabályi változásokhoz kapcsolódóan átalakultak a finanszírozási szabályok. A finanszírozási szabályok módosulása kihatással van a települési önkormányzatok feladatkörében lévő óvodák működésre és működtetésére. Kutatásom során vizsgáltam a jogszabályi környezet módosulását, az állami finanszírozás alakulását. Továbbá megvizsgáltam, hogy egy nyugat-dunántúli kisvárosban hogyan alakult az önkormányzati fenntartású óvoda finanszírozása, hogyan alakultak az állami normatívák és feladatellátáshoz kapcsolódó központi források, illetve a helyi önkormányzat – mint fenntartó – kiegészítő hozzájárulása az intézmény fenntartható működéséhez. Vizsgálati módszerem a dokumentum elemzés.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.