14. évfolyam, 2016/3-4. szám

Dombi Edina
Személyre szabott fejlesztési lehetőségek a felsőoktatásban. Jelentés egy egyéniesített fejlesztési módszer kipróbálásáról


Absztrakt: 
A Szegedi Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Intézete és a Qualitas T&G Kft. együttműködése révén, a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 Mentor(h)áló 2.0 program keretében 9 tanító és 9 óvodapedagógia szakos hallgató egyéni fejlesztését végeztük el. Célunk az volt, hogy segítsük a hallgatókat saját fejleszthető területeik felismerésében, erősítésében. Jelen tanulmány az egyéni fejlesztési eljárás felépítését mutatja be. A folyamatba minden hallgató önként kapcsolódott be, a mentoráltak részére az anonimitást biztosítottuk. A fejlesztés felépítése, dokumentációja minden hallgatónál azonosan történt, a bemenetet biztosító viselkedési kompetenciák (RaDAr) mérése (Baráth, 2013) is mindenki esetében megtörtént. A fejlesztési folyamatban sem volt eltérés a hallgatók között, csupán az oktatók által alkalmazott technikákban, gyakorlatokban, amelyek a személyre szabottságot biztosították.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.