14. évfolyam, 2016/3-4. szám

Di Blasio Barbara
Módszertani útkeresés a matematikatanításban. Kutatási tapasztalatok


Absztrakt: 
Tanulmányunkban a 2015-ben lefolytatott, az MTA által támogatott szakmódszertani kutatásunk eredményeit figyelembe véve fogalmazzuk meg azokat a problémákat, amelyek nehezítik a szakmódszertani megújulást. Főleg kvalitatív kutatási eredményeket mutatunk be. Kutatásunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az IKT segíti-e, illetve milyen módon és körülmények között segíti az iskolai matematika tanulását és tanítását. A válaszok megtalálása érdekében osztálytermi kutatásokat szerveztünk több évfolyamon és különböző korosztályok (8. és 10. osztály) bevonásával. A sokszor hirdetett pedagógiai paradigmaváltás jegyében kialakuló pszichológiai/pedagógiai megújulás lehetőségét mértük fel, és egy alapvető óramegfigyelési szempontsort fejlesztettünk ki. Eredményeink alapján a tanárok IKT-kompetenciájának sürgős és alapos fejlesztése nélkül alig van remény új szakmódszertanok kidolgozására.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.