15. évfolyam, 2017/4. szám

Koós Ildikó
A nyelvjárási regiszter használatával összefüggésbe hozható helyesírási hibák elemzése nyugat-dunántúli általános iskolások írásmunkái alapján


Absztrakt: 
Iskolába lépéskor a tanulók anyanyelvük beszélt nyelvi változatát birtokolják, sok esetben az elsődleges nyelvhasználati regiszter az adott terület nyelvjárását, illetve azon belül egy tájnyelvet jelent. Így az anyanyelvoktatás során az (írott és beszélt) köznyelv tudatosítása nehézségeket is jelenthet, mivel a helyesírás terén – a magyar nyelvben különösen a kiejtés elvének érvényesítésekor – a nyelvjárási jellemzők eltérő szabályokat használhatnak a köznyelvi rendszerhez képest. A tanulók helyesírási készségének fejlesztése miatt a tanítónak ismernie kell tanítványai nyelvjárásának jellemzőit. A kutatásban vizsgáltuk, hogy a nyugat-dunántúli nyelvjárásban milyen mértékben és milyen nyelvi szempontokból alapja a nyelvjárási regiszterhasználat a 8–12 évesek fogalmazásaiban található helyesírási hibáknak; a nyelvjárási jellemzők közül melyek bírnak legnagyobb befolyással a helyesírási készség fejlődésére.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.