13. évfolyam, 2015/1-2. szám

Csima Melinda
Deutsch Krisztina
Bánfai Bálint
Betlehem József
Jeges Sára
Tancsics Dóra
Lampek Kinga
A gyermekneveléssel kapcsolatos attitűd jellemzői a 0–7 éves korú gyermeket nevelő családokban


Absztrakt: 
A szülő–gyermek kapcsolat a személyiségfejlődés különböző területeire hatással van, így a nevelési gyakorlat megismerése mind a neveléstudományi, mind pedig a pszichológiai kutatások egyik központi kérdése. Kutatásunk célja a 0–7 éves korú gyermeket nevelő szülők nevelési stílusának a megismerése, valamint a nevelési gyakorlatot befolyásoló tényezőknek az azonosítása volt. Az adatok elemzése során megállapítást nyert, hogy a vizsgálatba bevont szülők körében a gyermeknevelési attitűdök és gyakorlatok irányítással kapcsolatos aspektusai kevésbé, a gondoskodást kifejező rugalmas nevelői attitűdök inkább hangsúlyosak.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.