16. évfolyam, 2018/2. szám

Pintér-Keresztes Ildikó
Elmélet és gyakorlat kapcsolata 2012 után az ének-zeneoktatásban


Absztrakt: 
Jelen tanulmányom az ének-zene tanárképzésben általam oktatott tantárgyak közül az ének-zene szakmódszertannal és a hozzá szorosan kötődő anyagismeret tantárggyal kapcsolatos. A leendő ének-zene tanárok felkészítésének egyik igen fontos szakasza a megfelelő tankönyv kiválasztásának, véleményezésének és korrigálásának kérdésköre. A tanulmány címében található évszámnak jelentősége van az ének-zene oktatás tartalmi újítása szempontjából. A 2012-ben elfogadott Nemzeti alaptanterv az ének-zene oktatás területén változásokat hozott. A Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek közötti összefüggések, és még inkább a jelentős eltérések feltárása megkerülhetetlen a tanári pályára készülők és a pályán lévők számára. E vizsgálódás következő állomása a kiválasztott tankönyv véleményezése, melynek eredményeképp egy tartós tankönyvet értékelek.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.