15. évfolyam, 2017/1-2. szám

Sántha Kálmán
Számítógéppel támogatott kvalitatív adatelemzés a hazai neveléstudományi PhD-képzésben


Absztrakt: 
A tanulmányban arra a kérdésre kerestünk választ, hogy a hazai neveléstudományi doktori képzésben lévő hallgatók miként vélekednek a számítógéppel támogatott kvalitatív adatelemzésről, fókuszba helyezve a MAXQDA szoftvert. Az eredményeket a strukturált interjú módszerével, valamint a szövegkorpuszok kombinált kódolási logika alapján történő kódolása során tártuk fel. 109 kódolt egység, 34 különböző kód vezetett el a MAXQDA és a számítógéppel támogatott kvalitatív adatelemzés gyenge pontjainak, erősségeinek feltáráshoz, valamint azon neveléstudományi kutatási területek illusztrálásához, ahol a hallgatók relevánsnak vélik a szoftverhasználatot.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.