9. évfolyam, 2011/3-4. szám

K. Farkas Claudia
Giovanni Gentile oktatási reformja


Absztrakt: 
A tanulmány célja a fasiszta Olaszországban 1923-ban bevezetett, kidolgozójáról Gentilereformnak elnevezett oktatáspolitikai programcsomag bemutatása. Nehéz definiálni reformját „politikai cseppfolyóssága” és összetettsége miatt: a tekintélyuralom és elitképzés fő jellemzői voltak, az autoriter jelleg mellett liberális inspirációjú metódusokkal. Mussolini elfogadta és támogatta a reformot, amikor azonban 1924-ben Gentile elhagyta „Minerva szentélyét” – a Közoktatásügyi Minisztériumot - az iskola fasizálása hirtelen elsőszámú aggodalmává vált. A kész munka nem tudott alapjává válni az olaszok oktatásának. Túl sok vitatott pontja volt.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.