12. évfolyam, 2014/1-2. szám

Csukai Magdolna
Tanulási stratégiák vizsgálata a felnőttoktatásban, börtönoktatásban


Absztrakt: 
Világszerte a büntetés-végrehajtási intézetekre jellemző, hogy nagy nehézségek árán tudnak csak sikereket elérni az elítéltek társadalomba való integrálásában. Vizsgálatom során arra a problémára keresek választ, hogy sikerül-e a büntetés-végrehajtásban résztvevőket tanulásra motiválni, hogy később értékes tagjai lehessenek a társadalomnak. Ehhez mind az ember személyiségét (EPQ), mind pedig a tanulási stratégiáját (Kozéki-Entwistle-féle tanulási orientáció kérdőív) meg kell vizsgálni, hogy a kapott eredmények alapján lehetőség legyen a lehető legmegfelelőbb oktatási és nevelési módszerek kidolgozására. A bűnözői hajlamot bejósló személyiségdimenziók a várt módon mutattak szignifikáns eltérést a fogvatartottak körében. A tanulási orientáció azonban nem különbözött a várt mértékben a vizsgálati csoportokban.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.