16. évfolyam, 2018/4. szám

Kovács Cintia
Major Lenke
Horák Rita
Námesztovszky Zsolt
Pintér Krekity Valéria
Az információs és kommunikációs rendszer működésének hatékonysága: hallgatói elégedettségmérés


Absztrakt: 
Munkánkban az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának információs és kommunikációs rendszerét vizsgáljuk a hallgatók elégedettségének tükrében. Összesen 1019 óvó- és tanítóképzős hallgató elégedettségét vizsgáltuk a tanárok és diákok közötti kommunikációs rendszer, az elérhető információforrások, a hagyományos és korszerű tanítási eszközök működésével, hatékonyságával kapcsolatban. Az eredmények alapján a hallgatók elégedettek a kötelező és ajánlott irodalmak meglétével és a korszerű taneszközök használatával minden vizsgált tantárgycsoport esetében. Megfelelőnek tartják az egyetemen rendelkezésre álló információforrásokat, könyvtári forrásokat, elektronikus eszközöket. Elégedettek a konzultációs lehetőségekkel is.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.