15. évfolyam, 2017/4. szám

Dombi Józsefné
Zenetörténeti ritkaságok a pedagógiai gyakorlatban


Absztrakt: 
A tanulmány arra keres választ, hogy az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (SZTE JGYPK) Ének-zene Tanszék történetében milyen lehetőségek adódtak a zenetörténet ritkán felhangzó műveinek megismerésére, valamint olyan zenetörténeti előadásokra, amelyek egyedi témakörüknél fogva az ismeretek bővítését szolgálták, és nem tartoztak a hivatalos tananyagba. Egy hosszmetszeti kutatás foglalja össze a magyar, illetve a tanszékre látogató külföldi eladóktól elhangzott különleges prezentációkat és hangversenyeket. A magyar szerzők alkotásai közül Ránki György, Durkó Zsolt és Hollós Máté műveire és hatásaira térünk ki.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.