10. évfolyam, 2012/1-2. szám

Bencéné Fekete Andrea
Egész napos iskola – mit várnak a szülők?


Absztrakt: 
Az egész napos iskola Magyarországon még nem elterjedt oktatási forma, de a NAT vitaanyagának megjelenése óta szélesebb körű figyelmet kapott. Számos meghatározás került napvilágra, de nem született még meg az egységesen elfogadott definíció. Az egész napos iskola olyan iskolaszervezési forma, amely nem tehető egyenlővé a napközivel, és nem tekinthető a délelőtti tanóra meghosszabbításának sem. Alsó tagozaton már működik, hiszen a délelőtti tanórákat a délutáni leckeírás követi, amely mellett az iskola lehetőségeitől függően lehetőség nyílik az egyéni képességek fejlesztésére, tehetséggondozásra, a sportolásra, a művészeti tevékenységek megismerésére, valamint a hátránykompenzációra. 2012 kezdetén folytatott empirikus kutatásom során arra kerestem a választ, hogy a felső tagozatos diákok szülei milyen elvárásokat támasztanak az új oktatási formával szemben.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.