13. évfolyam, 2015/3-4. szám

Kőmüves Zsolt
A nagykanizsai iskolaintegráció okainak a vizsgálata


Absztrakt: 
Írásomban arra keresem a választ, hogy milyen gazdasági megfontolások vagy szervezési átalakítások tették indokolttá Nagykanizsa két meghatározó iskolájának integrációját. Munkám során részletes vizsgálatokkal tárom fel az integráció gazdasági okait, összefüggéseit. A gazdasági vizsgálatokon kívül az elemzés tárgyát képezte, hogy miként érintette az egybeolvadás a két iskola pedagógusait. E komplex vizsgálat következményeként ok-okozati összefüggéseket tárok fel, és javaslatokat fogalmazok meg a hatékonyabb működés érdekében.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.