12. évfolyam, 2014/3-4. szám

Márkus Edina
Az általános célú felnőttképzést végző intézmények és programjaik regionális megközelítésben


Absztrakt: 
Az általános célú felnőttképzés helyzete Magyarországon kutatás célja a hazai, iskolarendszeren kívüli felnőttképzés általános célú képzései helyzetének feltárása egyrészt az intézmények, másrészt a programok oldaláról. A kutatás többelemű, a hazai és nemzetközi szakirodalom elemzése mellett a meglévő adatbázisok, nyilvántartások adatait másodelemezzük, ezen túl intézményvezetőkkel és szakértőkkel interjús vizsgálatot folytatunk. A tanulmány ennek a nagyobb ívű, többelemű kutatásnak a részeredményeit mutatja be. Elsősorban a nyilvántartás-okból készített saját adatbázis adatainak elemzésére koncentrál. A kínálatot vizsgáljuk, azt, hogy milyen a potenciális intézményi és programkínálat a felnőttek számára, milyen eltérések vannak a különböző társadalmi-gazdasági hátterű régiók tekintetében.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.