14. évfolyam, 2016/3-4. szám

Bikics Gabriella
Kegyes Erika
DIGIDEUTSCH – Német nyelvű digitális tananyag általános iskolások számára


Absztrakt: 
A Miskolci Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi tanszékének oktatói és tanárképzésben részt vevő hallgatói egy új digitális tananyagot dolgoztak ki a német nyelvet kezdő szinten tanuló általános iskolások számára. Írásunkban a tananyag koncepcióját mutatjuk be, leírjuk a módszertani elveinket és rámutatunk arra két legfontosabb elemre, ami munkánkat más digitális, interaktív vagy online nyelvtanulást segítő tananyagoktól megkülönbözteti: 1. tanulási nehézségekkel küzdő tanulok támogatása a nyelvtanulásban; 2. a német mint második idegen nyelv tanulásában való alkalmazási lehetőségek.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.