12. évfolyam, 2014/1-2. szám

Kiss Henriett
Az első ének-zenei tagozatos általános iskolai énekeskönyvek Kodály-képe


Absztrakt: 
Kodály Zoltánnak a zenei nevelésről vallott elvei legtökéletesebben az ének-zenei tagozatos általános iskolákban valósultak meg. Az első ilyen iskolát Szentkirályi Márta hozta létre Kecskeméten, 1950-ben. A következő években, évtizedekben sorra jöttek létre az ország több városában az ének-zenei tagozatos általános iskolák. Az új iskolatípus új ének tankönyveket kívánt. Bors Irma, Nemesszeghyné Szentkirályi Márta és Párkainé Szabó Helga írták meg az első énekeskönyveket az 1950-es években. Milyen képet közvetítettek ezek az énekeskönyvek Kodályról? Milyen volt Kodály, az ember, a zeneszerző, a népdalgyűjtő és népzenekutató, a zenepedagógus? Az elemzés során azt állapítottam meg, hogy az első énekeskönyvekből kirajzolódott egy olyan Kodály-kép, amely hitelesen mutatta be a tanulóknak azt az embert, aki az életét tette fel arra, hogy nemzetét egy magasabb szintű zenei műveltséghez vezesse el.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.