16. évfolyam, 2018/1. szám

Molnár Béla
A gyakorlati képzés állapota és jellemzői a tanítóképző intézetekben a múlt század közepén


Absztrakt: 
A kutatás célkitűzése, hogy bemutassa, elemezze a gyakorlati képzés formáit, szabályozásának dokumentumait. A tanulmányban megvizsgáljuk a gyakorlati képzés megszervezésének nehézségeit, problémáit, és azt, hogy lehetővé tette-e a gyakorlati képzés a tanítójelöltek mesterségbeli tudásának a kialakulását, fejlődését. A kutatás során primer források (tantervek, szabályzatok) felhasználására került sor.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.