13. évfolyam, 2015/1-2. szám

Komjáthy Zsuzsanna
A gyógypedagógia múltja, jelene és jövője Győrben


Absztrakt: 
A tanulmány első része történelmi visszatekintést tesz a 67 éves győri gyógypedagógia múltjába. Radó Tibor munkásságán keresztül bemutatja a város fogyatékossággal élő gyermekeinek, fiataljainak szervezett iskolai oktatási rendszerbe történő bevonását, a gyógypedagógiai ellátás megvalósulását. A városban működő gyógypedagógiai iskolák innovációs tevékenységén keresztül szemlélteti az ellátás jelenlegi helyzetét, egyúttal kitér az integráció és az inklúzió megvalósulásának helyi sajátosságaira, a továbbfejlődés lehetőségeire.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.