17. évfolyam, 2019/2. szám

Dóra László
Olvashatósági tesztek: elmélet és gyakorlat


Absztrakt: 
Az Amerikai Egyesült Államokban már a XX. század közepétől alkalmazzák az angol nyelv ma-tematikai elemzésére szolgáló olvashatósági formulákat. Ezek közül hármat a neveléstudomány is használ a tengerentúli oktatásban, a különböző rendeltetési célú szövegek elemzésére. A vizsgálatok célja az, hogy meghatározzák a tanítási folyamatban használt könyvek és tankönyvek érthető megfogalmazásának korcsoport vagy iskolai osztályok alapján besorolható szintjét. Figyelembe véve az elméleti hátteret, magyar szövegeken is teszteltük a formulákat, hogy megállapítsuk, érvényesek-e az angol nyelvű szövegek következtetései.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.