12. évfolyam, 2014/1-2. szám

Dóra László
Médiapedagógia – a német nyelvterületen


Absztrakt: 
A német kultúrkörben már közel negyven éve folyik a neveléstudományi diskurzus arról az új diszciplínáról, amely Magyarországon kommunikációtudomány néven vált ismerté. Ezen belül is megkülönböztetett figyelmet szentelnek a tömegkommunikáció „jelenségének”, és beépítették a mindennapi oktatás gyakorlatába. A média alkalmazása nemcsak mint oktatási – szemléltető – eszköz jelenik meg a tanítás során, hanem mint kulturálisan meghatározott tanegység is. Főként a televíziónak és a világhálónak tulajdonított ártalmas és látens hatások akkumuláló jellegét védik ki ezzel, és cselekvőképes, kognitív műveletekre építő elméleti tudást alapoznak meg, a hallgatók élményvilágát alapul vevő didaktikai folyamatok során.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.