13. évfolyam, 2015/1-2. szám

Forrás-Biró Aletta
Videóinterjúk használata az oktatásban


Absztrakt: 
A University of Southern California Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívuma videóinterjúi a közoktatásban az előítélet-mentesség, a kirekesztő magatartással való szembefordulás elősegítésére használhatók. A Történelmi videóinterjúk a tanórán és az osztályfőnöki munkában elnevezésű, az ELTE PPK-n tanár szakosoknak választható kurzuson, illetve tanár-továbbképzéseken a holokauszt-túlélőkkel, embermentőkkel és szemtanúkkal felvett videóinterjúk részleteinek kiválasztása, szerkesztése, kontextusba helyezése és az oktatási-nevelési folyamatba történő optimális beépítése áll a középpontban. A pedagógus tananyagfejlesztő munkáját a szociálpszichológiai és konstruktivista pedagógiai megközelítés, a személyes történelem bevonása alapozza meg, hangsúlyos szerepet kap a digitális kompetencia fejlesztése és a médiaműveltség. A tananyagok használhatók szaktárgyi keretben és osztályfőnöki munkában.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.